Interiors ICONAsset 15

Инсталации и
пърформанс

Клиент: 
Mall of Sofia, 2016 г.

Инсталация/ 10 години Mall of Sofia

Творческа концепция и изпълнение на проект за декорация на търговски център.

Четирите цвята от корпоративната идентичност. Четири инсталации. Четири думи-послания, вдъхновени от десетгодишната история на търговския център, като неизменна част от живота в сърцето на града.

Всяка инсталация пресъздаде една от думите и бе изпълнена в един от четирите цвята от логото на Mall of Sofia.