DesignICONAsset 16

Дизайн и
маркетинг

Частен клиент
София – Виена, 2020 г. 

Уеб дизайн / VR платформа за онлайн конференции

В разработка. 

Дизайн за VR платформа за вътрешнокорпоративна онлайн комуникация.